Styrelsen och sektorer

Skärmklipp_logga_vit.PNG

Ordförande
Mats Axenvik
ordforande.sbhk@outlook.com


Sekreterare
Vakant
skutskarsbhk@gmail.com


Annika Andersson

Kassör & webbansvarig
Annika Andersson

kassor.sbhk@outlook.com


Ulla Altskog

Vice ordförande
Ulla Altskog
ulla.altskog@gmail.com


41336413_916621155190497_265130501858551

Ledamot
Pia Honkamäki
phonkamaki@gmail.com


Carl-Bertil Söderström.jpeg

Ledamot

Carl-Bertil Söderström

cbsoderstrom@gmail.com


Ledamot

Susanne Jansson

susanne_jansson@live.se


sofie boman

Suppleant 1
Sofie Boman
sofieboman@hotmail.se


Sektorer, sammankallande

Tävling: Catharina Axenvik caxenvik@gmail.com

Utbildning: Ulla Altskog ulla.altskog@gmail.com

RUS/Mental: Jens Vendin jenswendin@hotmail.com

BPH: Christine Hedlund christine_hedlund@hotmail.com


%d bloggare gillar detta: