Styrelse och sektorer

Skärmklipp_logga_vit.PNG

Ordförande
Mats Axenvik
ordforande.sbhk@outlook.com


Sekreterare
Sofie Hedlund
sofie@soderang.se


Kassör vakant


Ulla Altskog

Vice ordförande
Ulla Altskog
ulla.altskog@gmail.com


Ledamot
Eje Almqvist

almqvist778899@gmail.com

Ledamot vice kassör

Carina Hallenberg

carina.hallenberg@live.se


Carl-Bertil Söderström.jpeg

Ledamot

Carl-Bertil Söderström

cbsoderstrom@gmail.com


Suppleant

Susanne Jansson

susanne_jansson@live.se


sofie boman

Suppleant 1
Sofie Boman
sofieboman@hotmail.se


Sektorer, sammankallande

Tävling Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com

Utbildning: Ulla Altskog ulla.altskog@gmail.com

RUS/Mental: Jens Vendin jenswendin@hotmail.com

BPH: Christine Hedlund christine_hedlund@hotmail.com


%d bloggare gillar detta: