Medlem

Städlista
Vecka 10Liz Myhr
11Christine Hedlund
12Åsa Lingvall
13Eje Almqvist
14Annika Andersson
15Mats Axenvik
16Ing-Marie Linde
17Britt-Louise Malm
18Mats Bergmark
19Marie Karttunen
20Pia Söderström
21Sofie Hedlund
22Monica Carlsson
23Pia Honkamäki
24Joel Strömberg
25Ulla Söderqvist
26Ulla Altskog
27Anita Thornberg
28Jens Wendin
29Bert Eriksson
30Sofie Boman
31Mikael Kjellberg
32Marianne Östlund
33Carina Hallenberg
34Åsa Lingvall
35Eje Almqvist
36Annika Andersson
37Mats Axenvik
38Liz Myhr
39Britt-Louise Malm
40Mats Bergmark
41Marie Karttunen
42Pia Söderström
43Sofie Hedlund
44Monica Carlsson
45Pia Honkamäki
46Joel Strömberg

                                                                                 

     

Värdegrund

En klubb som strävar efter att alla som har ett hundintresse känner sig välkomna och sedda. En klubb som genomsyras av:

  • Öppenhet Alla är välkomna oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning och oavsett hundras samt ambitionsnivå.
  • Bemötande Vi ska respektera varandra, inte prata nedlåtande om varandra eller varandras hundar.
  • Ansvar Alla har en skyldighet att ta ansvar för sitt agerande på träning och tävling. Klubbens medlemmar ska ta ansvar för sin hundhållning och följa SBK:s policy.
  • Delaktighet Verksamheten i klubben ska bedrivas i demokratisk anda och stimulera medlemmarna att skapa olika aktiviteter för att stärka gemenskapen i klubben. Skutskärs Brukshundklubb är en förening som är beroende av ideellt arbeta och att alla medlemmar bidrar efter sin förmåga. Alla medlemmar är viktiga. Klubben är vad vi gör den till. Skutskär 2015-06-03 Styrelsen

Medlemsvillkor och GDPR

I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 är det viktigt att alla medlemmar läser medlemsvillkoren för att veta hur Svenska Brukshundsklubben hanterar dina personuppgifter. Läs dem här

%d bloggare gillar detta: