Medlem

Medlemsinformation Skutskärs Brukshundklubb

Städlista

Vecka 9 Liz Myhr
10 Susanne Jansson
11 Christine Hedlund
12 Eje Almqvist
13 Annika Andersson
14 Mats Axenvik
15 Ing-Marie Linde
16 Britt-Louise Malm
17 Mats Bergmark
18 Marie Karttunen
19 Pia Söderström
20 Åsa Lingvall
21 Monica Carlsson
22 Pia Honkamäki
23 Joel Strömberg
24 Ulla Söderqvist
25 Ulla Altskog
26 Anita Thornberg
27 Jens Wendin
28 Bert Eriksson
29 Sofie Boman
30 Mikael Kjellberg
31 Marianne Östlund
32 Carina Hallenberg
33 Vakant
34 Eje Almqvist
35 Annika Andersson
36 Mats Axenvik
37 Liz Myhr
38 Britt-Louise Malm
39 Mats Bergmark
40 Marie Karttunen
41 Pia Söderström
42 Åsa Lingvall
43 Monica Carlsson
44 Pia Honkamäki
45 Joel Strömberg

Värdegrund

En klubb som strävar efter att alla som har ett hundintresse känner sig välkomna och sedda.
En klubb som genomsyras av;

*Öppenhet
Alla är välkomna oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning och oavsett hundras samt ambitionsnivå.

*Bemötande
Vi ska respektera varandra inte prata nedlåtande om varandra eller varandras hundar.

*Ansvar
Alla har en skyldighet att ta ansvar för sitt agerande på träning och tävling. Klubbens medlemmar ska ta ansvar för sin hundhållning och följa SBK:s policy.

*Delaktighet
Verksamheten i klubben ska bedrivas i demokratisk anda och stimulera medlemmarna att skapa olika aktiviteter för att stärka gemenskapen i klubben.
Skutskärs Brukshundklubb är en förening som är beroende av ideellt arbete och att alla medlemmar bidrar efter sin förmåga. Alla medlemmar är viktiga. Klubben blir vad vi gör den till.

Skutskär 2015 06 03
Styrelsen

Medlemsvillkor och GDPR

I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 är det viktigt att alla medlemmar läser medlemsvillkoren för att veta hur Svenska Brukshundsklubben hanterar dina personuppgifter. Läs dem här

%d bloggare gillar detta: