Anmäl till BPH

Så här anmäler du dig till BPH

BPH 2019

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med [skriv själv ert arrangörsnamn] och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar [skriv själv ert arrangörsnamn] dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.”

För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:

  1. Namn på ägaren
  2. Adress
  3. Telefonnummer
  4. E-post
  5. Hundens namn på reg.beviset (alternativt om hunden är oregistrerad hundens namn)
  6. Hundens reg.nr (alternativt om den är oregistrerad TAVLIC-nummer + födelsedatum+ vilken/vilka raser som ingår i hunden)
  7. Hundens chipnummer
  8. Klubbtillhörighet

Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer
och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

Om du inte kommer med på det BPH du anmält till står du kvar på BPH-listan för reserver.
Anmälan skickas till: bphskutskar@gmail.com

Anmälningsavgift: 900:-/ekipage.

Ansvarig för BPH- verksamheten på Skustkärs BHK
Christine Hedlund
070-5444 332
e-post: bphskutskar@gmail.com

Välkommen med din anmälan!

%d bloggare gillar detta: